Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

AMNESTIE / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Možná jste byli v šoku stejně jako, když jsem se dozvěděl, že pan president vyhlásil částečnou milost pro naše vězně. Rád bych Vám přiblížil, kteří vězni vlastně budou omilostněni a jaké to bude mít důsledky. Účinnost amnestie nabyla 2. 1. 2013. Od tohoto dne začne vězeňská služba postupně propouštět vězně na svobodu. Vězeňská služba však může propustit pouze ty vězně, u kterých soud přezkoumá každý případ individuálně a rozhodne, zda se amnestie na vězně vztahuje. Forma rozhodnutí o amnestii je v podobě usnesení, proti kterému je opravný prostředek stížnost. Tento opravný prostředek může podat nejen vězeň, na kterého se amnestie nevztahovala, ale i státní zástupce. Po nabytí právní moci může být vězeň propuštěn na svobodu. Jestliže si některá ze stran ponechá právo na opravný prostředek, nabývá usnesení právní moci až po třech dnech pokud opravný prostředek nebyl uplatněn.


Amnestováni mohou být pouze ti, jejichž tresty byly uleženy rozsudky a nabyly právní moci nejpozději dne 31. 12. 2012. Naopak pokud věc nebyla pravomocně skončena, amnestie se na ní nevztahuje. Jedinou výjimkou tvoří část trestních stíhání, která započala před 1. 1. 2005, chcete- li jinak trestní stíhání podezřelé nebo obviněné osoby trvá více než 8 let, tak v tomto případě budou tyto trestní stíhání zastavena.


Amnestie se konkrétně vztahuje na tyto uložené tresty:


1. Nepodmíněné tresty odnětí svobody do 1 roku - na tyto tresty se amnestie vztahuje bez jakýchkoliv podmínek.

2. Nepodmíněné tresty odnětí svobody přesahující jeden rok ale nepřevyšující dva roky - v tomto bodě se amnestie vztahuje na všechny odsouzené, kromě následujících výjimek:

 

  • a) Na zločiny, kterými byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví
  • b) Na zločiny proti životu a zdraví, zločiny proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a zločiny proti rodině a dětem
  • c) rovněž se v tomto bodě amnestie nevztahuje na ty odsouzené, kteří v posledních pěti letech (tedy v době od 1.1.2008 do 31.12. 2012) byli kromě trestu, kterého by se amnestie měla týkat, odsouzeni k jinému nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pokud v této době byli z nepodmíněné trestu odnětí svobody propuštěni

3. Nepodmíněné trest odnětí svobody přesahující jeden rok ale nepřevyšující tři roky, pokud odsouzený je ročník 1943 nebo starší - (osoby starší 70 let)


4. Nepodmíněné tresty odnětí svobody u osob ročník 1938 a starších - na tyto osoby se amnestie vztahuje, pokud trest odnětí svobody, který jim byl uložen, není delší, než 10 let.


5. Podmíněné tresty odnětí svobody - u podmíněný trestů odnětí svobody se amnestie týká
- všech odsouzených narozených v roce 1943 nebo dříve, a to bez ohledu na to, jak dlouhý podmíněný trest jim byl uložen
- podmíněných trestů odnětí svobody, které nepřesahují dva roky (myslí se tím délka trestu, nikoliv délka zkušební doby, ta může klidně být delší než dva roky).


6. Tresty obecně prospěšných prací - týká se všech trestů bez jakéhokoliv omezení, pokud dosud nebyly celé vykonány.


7. Tresty domácího vězení - týká se všech trestů bez jakéhokoliv omezení, pokud dosud nebyly celé vykonány.
Jiných, než výše uvedených trestů, se amnestie netýká. Amnestie se tedy nevztahuje např. na trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest vyhoštění, či peněžitý trest.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)