Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Dohoda o vině a trestu / PRÁVNÍ POHOTOVOST

MŮŽETE SAMI UZAVŘÍT DOHODU O VINĚ A TRESTU?

 

 

S účinností od září byl do trestního řádu (§175a a související) zaveden nový institut dohody o vině a trestu. Jedná se o odklon oproti pravidelnému trestnímu procesu, který má ulehčit dost přetíženým soudům, i když v některých částech schvalovacího procesu (zejména ze strany státního zástupce) přináší z hlediska nutných rozhodnutí složitější proces. Tento institut nelze zaměňovat s anglo-americkým institutem dohody, když je vhodný zejména pro méně závažné přečiny. Stejně tak oproti slovenské obdobě (kde s ní mají zkušenosti již od roku 2006) má česká verze zásadní odlišnost. Oproti slovenské verzi nebo např. oproti dosavadnímu narovnání či podmíněnému zastavení trestního stíhání není pro uzavření dohody nezbytné doznání viny. Je naopak nahrazeno „pouhým" prohlášením viny. Na rozdíl od doznání viny nelze k prohlášení viny v dalším řízení, pro případ nepřijetí či jiného nedosažení dohody, přihlížet (§275a odst. 6 tr.řádu). Nicméně přesto nemůže dohodu uzavřít obviněný samostatně a ani o ní samostatně vyjednávat. Podle ust. § 36 odst.1 písm.d) aktuálního znění tr.řádu je uzavírání dohody o vině a trestu případem tzv. nutné obhajoby. Již od počátku, tedy buď od odpovědi na iniciativu státního zástupce, nebo od iniciativy samotného obviněného, musí mít obviněný pro vyjednávání a uzavření dohody o vině a trestu obhájce z řad advokátů. To není samozřejmě snahou zákonodárce zajistit advokátům další přísun případů. Důvodem takového postupu je, že dohoda o vině a trestu a již její samotné vyjednávání představuje výrazný zásah do procesních práv obviněného, který se dohodou vzdává prává na projednání věci a provedení všech důkazů, zejména slyšení svědků. Proto nemůže uzavírat dohodu o vině a trestu samostatně a potřebuje k tomu pomoc advokáta - obhájce.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)