Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Finanční náhrada při ZPOŽDĚNÍ LETU / PRÁVNÍ POHOTOVOST

 

Právo cestujícího na finanční náhradu při ZPOŽDĚNÍ LETU nově.

 


Není tomu tak dlouho co jsme uvedli článek o nejdůležitějších právech, která jako cestující v letecké dopravě máte, pokud vaše cesta neproběhne v pořádku, jak měla (ztráta a poškození zavazadel, zrušení letu apod.).

 


Avšak mnohem častějším případem než zrušení letu je ZPOŽDĚNÍ LETU. A právě ve vztahu k této situaci je třeba uvést novou, zcela aktuální informaci. 23.10.2012 totiž byl zveřejněn rozsudek Soudního dvora EU, který konstatoval a potvrdil, že cestující, jejichž let byl zpožděn, mají při naplnění stanovených okolností nárok na finanční odškodnění resp. náhradu (pozor, tento nárok nezaměňujte s nárokem na finanční kompenzací pořizovací ceny letenky za část neuskutečněné cesty, jestliže zpoždění letu trvá alespoň 5 hodin).

 


Stěžejním předpisem upravujícím pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Při aplikaci a výkladu tohoto předpisu Soudní dvůr dospěl k závěru, že články 5, 6 a 7 Nařízení č. 261/2004 musí být vykládány tak, že pro účely uplatnění nároku na náhradu škody lze na cestující zpožděných letů nahlížet stejně jako na cestující zrušených letů a že se tedy tito cestující mohou dovolávat nároku na náhradu škody podle článku 7 Nařízení č. 261/2004, jestliže z důvodu zpoždění letu dosáhnou cílového místa určení po uplynutí tří nebo více hodin po čase příletu původně plánovaném leteckým dopravcem.

 


Není tomu tak ale bez dalšího. Dopravce se své povinnosti k finanční náhradě sprostí, jestliže prokáže, že zpoždění letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, které nemohl objektivně ovlivnit, tedy okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.. Důkazní břemeno o to, že takové okolnosti nastali přitom leží na dopravci. Aby nedocházelo k zneužití těchto liberačních důvodů Soudní dvůr zároveň konstatoval, že technická závada na letadle, která má za následek zrušení nebo zpoždění letu, v zásadě nespadá pod pojem "mimořádné okolnosti".

 


Tolik tedy k nároku cestujících při zpoždění letu, které nyní cestující může uplatnit. Ačkoliv vám na PRÁVNÍ POHOTOVOSTI v tomto směru kdykoliv poskytneme potřebnou službu, přesto vám přejeme, aby vaše cesta na dovolenou či za prací proběhla raději vždy tak, jak má a nebylo toho třeba. Tak tedy šťastnou cestu a vzhůru do oblak.

 

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)