Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Aktuální příspěvky / PRÁVNÍ POHOTOVOST

AMNESTIE

Možná jste byli v šoku stejně jako, když jsem se dozvěděl, že pan president vyhlásil částečnou milost pro naše vězně. Rád bych Vám přiblížil, kteří vězni vlastně budou omilostněni a jaké to bude mít důsledky. Účinnost amnestie nabyla 2. 1. 2013. Od tohoto

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jak odstoupit od smlouvy při koupi zboží pomocí vzdálené formy (telefon, katalog, e-shop atd....). Jestliže jste koupili větší velikost nebo obdarovanému se nelíbí barva Vašeho dárku, máte právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy v případě

Právo cestujícího na finanční náhradu

Není tomu tak dlouho co jsme uvedli článek o nejdůležitějších právech, která jako cestující v letecké dopravě máte, pokud vaše cesta neproběhne v pořádku, jak měla (ztráta a poškození zavazadel, zrušení letu apod.)....

Sdružení rodičů a přátel školy - Příspěvky

Dotaz: chtěla jsem se zeptat, jestli je pravda, že škola není povinná přispívat ze SRPŠ na maturitní ples a z těch příspěvků co dáváme, tak ani nikam, na záchodech chybí často mýdlo, nebo ubrousky na ruce. Kolikrát je ve třídách zima atd... Rozbor:

Jak odhlásit zletilé dítě(16 let)

Jak odhlásit zletilé dítě(16 let) , které vlastní samozřejmě již svůj vlastní OP z místa bydliště? Na adrese již nebydlí, je v ústavní péči, majitel bytu vyhrožuje policií a dítě se samo odhlásit nechce, je laxní. Do MÚ v místě TP to je 35km, lze jej př

Výpověď z nájmu nebytových prostor

Vztah mezi pronajimatelem a nájemce může skončit na základě několika skutečností. Nejdříve je nutné si určit, zda nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.

Dohoda o vině a trestu

MŮŽETE SAMI UZAVŘÍT DOHODU O VINĚ A TRESTU? S účinností od září byl do trestního řádu (§175a a související) zaveden nový institut dohody o vině a trestu. Jedná se o odklon oproti pravidelnému trestnímu procesu, který má ulehčit dost přetíženým soudům,

Odpovědnost přepravce za odcizení

Odpovědnost přepravce za odcizení, krádež a poškození věci z prostoru v dopravním prostředku.

Změna výše daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí

Od 1. 1. 2013 došlo ke zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty, a to sice snížené sazby ze 14% na 15% a základní sazby z 20% na 21%.

Výzva k prokázání totožnosti policistou

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, místa pobytu nebo bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti.

Vydědění

Je právní úkon fyzické osoby, který vyloučí nárok potencionálního dědice na dědictví. Vydědění může být pouze na základě zákonem stanovených důvodů.

Vydědění dítěte a potomků

Vydědění je jednostranný právní úkon zůstavitele, ve kterém tento zůstavitel svému dítěti, nebo jinému svému potomkovi ze zákonem stanovených důvodů odejme právo domáhat se svého zákonného povinného dědického podílu nebo jeho části.

Spoluvlastnický podíl, předkupní právo

Problematika spoluvlastnických podílů a jejich převodů je jednou z právních otázek, která je teoreticky poměrně komplikovaná a přitom není prakticky nikterak výjimečná.

Podílové spoluvlastnictví a hospodaření

V praxi často vznikají problémy při hospodaření s věcí, která je vlastněná podílovými spoluvlastníky. To potvrzuje i četnost dotazů na tuto problematiku směřující, stejně jako sporů, které mají svůj původ v neshodě spoluvlastníků.

ROZVOD - aneb návod jak právně řešit složitou životní etapu

Rozvod představuje právní akt ukončení manželství. Rozvod představuje situaci ve společnosti, dotýkající se přímo dvou fyzických osob - manželů. Dotčeny tímto právním aktem jsou ale často také děti, příbuzní, rodiče a další příslušníci určité společenské

Finanční náhrada při ZPOŽDĚNÍ LETU

Není tomu tak dlouho co jsme uvedli článek o nejdůležitějších právech, která jako cestující v letecké dopravě máte, pokud vaše cesta neproběhne v pořádku, jak měla (ztráta a poškození zavazadel, zrušení letu apod.).

Okamžikem zaplacení dluh zaniká – i v exekuci!

Že dluh zaniká zaplacením, ví každý. Je to nejčastější a také „nejsprávnější“ způsob jeho zániku. Svědčí o solidnosti dlužníka a nepoškozuje vztahy mezi věřitelem a dlužníkem.

Odpovědnost agresivního řidiče

Je tomu necelá dva roky, co valná část národa němě zírala na nahrávku kamery ŘSD, na níž agresivní řidič vytlačil řidičku druhého vozidla ze silnice a ta skončila „v kotrmelcích“ v poli, auto bylo „na šrot“.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)