Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Odpovědnost přepravce za odcizení / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Odpovědnost přepravce za odcizení, krádež a poškození věci z prostoru v dopravním prostředku.

 


V následujícím článku rozebereme Vaše práva, pokud Vám bylo odcizeno nebo poškozeno zavazadlo ze zavazadlového prostoru nebo pokud došlo k poškození nebo odcizení věci v palubních prostorách dopravního prostředku.

 


Základní povinností dopravce je provést přepravu cestujícího z místa odjezdu do místa určení řádně a včas. Máli cestující zavazadlo, může je dopravce přepravovat dvojím způsobem: buď společně s cestujícím a pod jeho dohledem a péčí (zavazadla příruční), nebo odděleně ve zvláštním prostoru k tomu určeném. Povinnost dopravce přepravit cestujícího do místa určení řádně a včas se ve stejném rozsahu jako na cestujícího vztahuje i na jeho zavazadla.

 

 

Za škodu na zavazadlech přepravovaných odděleně od cestujícího, tj. na zavazadlech, na něž cestující nemohl během přepravy dohlížet, odpovídá dopravce podle ustanovení § 764 odst. 2. Dle tohoto ustanovení přepravce odpovídá za škodu jako při nákladní dopravě. Odděleně se rozumí zavazadlový prostor, střecha, nosič za autobusem (nikoli např. během jízdy dostupný prostor pod střechou pro palubní zavazadlo).

 

 

Při ztrátě nebo způsobené škodě na zavazadlech přepravovaných odděleně od cestujícího je dopravce povinen nahradit cenu, kterou mělo ztracené nebo poškozené zavazadlo v době, kdy bylo převzato k přepravě. Kromě toho je dopravce povinen nést účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s přepravou ztraceného nebo zničeného zavazadla. Při poškození nebo ztrátě zavazadla hradí dopravce částku, o kterou bylo zavazadlo znehodnoceno - jel-li účelné provést opravu, hradí dopravce náklady na opravu.

 

 

Právo na náhradu škody musí poškozený uplatnit u dopravce do šesti měsíců, jinak právo zanikne.

 

 

Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda na zavazadlech přepravovaných společně s ním či na věcech, které měl u sebe, odpovídá za ni dopravce podle ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků§ 427 až 431 ObčZ.

 

 

Jestliže tedy bylo Vaše zavazadlo během přepravy poškozeno, nebo byl poškozen jeho obsah, máte právo na náhradu škody, která Vám vznikla během přepravy. Naproti tomu krádež zavazadla, které jste měl v dopravním prostředku u sebe, nenaplňuje znaky škody způsobené provozem dopravního prostředku a odpovědnost dopravce z tohoto titulu tedy nezakládá. Dopravce odpovídá za ztrátu věci pouze v případě, pozbyl-li jste možnost věc opatrovat. Klasickým případem může být autonehoda, kdy pro zranění musíte být ošetřeni, a Vaše zavazadlo bude během ošetření ukradeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)