Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Okamžikem zaplacení dluh zaniká – i v exekuci! / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Zdá se vám titulek přinejmenším nepochopitelný. Pak jej tedy vysvětleme.

 

Že dluh zaniká zaplacením, ví každý. Je to nejčastější a také „nejsprávnější" způsob jeho zániku. Svědčí o solidnosti dlužníka a nepoškozuje vztahy mezi věřitelem a dlužníkem. Pokud je dluh uspokojován až v průběhu exekuce, byt zaplacením, je situace bezesporu již jiná. Minimálně mezi dlužníkem a věřitelem. Dobré vztahy jsou pryč, přátelství či rodinné vazby rozvráceny. A je-li věřitelem banka či jiná instituce poskytující půjčky a úvěry, je dlužník v seznamu dlužníků, sdíleném těmito institucemi a pobude si tam nějaký pátek i přes zaplacení dluhu (což je minimálně pochybné). Problém, na který se však chceme nyní zaměřit, je „z jiného soudku".

 

Základním a velmi omezujícím dopadem zahájení exekuce je tzv. „generální inhibitorium" (lidově obstavení majetku). Generální inhibitorium nastává ze zákona v okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce dlužníku, který od té chvíle nesmí se svým majetkem, včetně majetku spadajícího do společného jmění manželů, jakkoli nakládat a to pod sankcí neplatnosti úkonu, který by v době trvání generálního inhibitoria provedl. Toto omezení je pro mnohé dlužníky velmi utiskující a je proto pochopitelné, že umožňuje-li jim to situace, snaží se dluh a související vícevýdaje uhradit, aby se mu právo dispozice majetkem opět navrátilo.

 

Dalším specifikem exekučního řízení je, že do dvoustranného vztahu věřitel - dlužník vstupuje osoba třetí - soudní exekutor. A tím se dostáváme k jádru dnešního tématu. Dlužník provede úhradu k exekutorovi a očekává, že bude svých omezení zbaven. Ale peníze jsou u exekutora, věřitel je v ruce nemá. Věřitel tak logicky vnímá dluh nadále jako neuhrazený. Je tedy dluh opravdu uhrazen? Zbavil se dlužník svého břemena?

 

Otázku naprosto jednoznačně řeší ve své judikační činnosti Nejvyšší soud ČR, když uvádí, že:


Splnění dluhu k rukám soudního exekutora (včetně splnění dluhu třetí osobou) na základě ustanovení § 534 občanského zákoníku má jednoznačně za následek zánik exekučně vymáhaného práva a tedy i existenci důvodu k zastavení exekuce dle ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. v návaznosti na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu s tím, že případné prodlení soudního exekutora s předáním částky, kterou přijal od povinného, oprávněnému je ryze věcí vnitřního vztahu mezi nimi a nemůže jít k tíži povinného, který dluh splnil; jinými slovy exekučně vymáhané právo zaniká již jeho splněním - zaplacením vymáhané pohledávky k rukám soudního exekutora a nikoli až vyplacením takto obdržené částky oprávněnému (věřiteli).

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)