Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Vydědění / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Je právní úkon fyzické osoby, který vyloučí nárok potencionálního dědice na dědictví. Vydědění může být pouze na základě zákonem stanovených důvodů. Potencionální dědic tímto ztrácí nárok na svůj zákonný dědický podíl nebo jeho část. Platným vyděděním ztrácí vydědění postavení neopominutelného dědice. Listina o vydědění musí splňovat stejné formální náležitosti jako závěť, navíc listina o vydědění musí obsahovat důvod vydědění. Důvod by měl být uveden obecně, jak stanoví občanský zákoník, ale i s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem.

 


Vydědění upravuje § 469a občanského zákoníku. Důvody pro vydědění jsou následující:

  • - v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
  • - o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
  • - byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku nebo
  • - trvale vede nezřízený život.

 

Zůstavitel může vydědit pouze svého potomka. Ostatní potencionální dědicové nemohou být vyloučeni z dědictví formou vydědění. Jestliže však chcete vynechat jinou osobu, než Vašeho potomka, můžete odkázat svůj majetek v závěti dle Vaší svobodné vůle.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)