Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

občanské právo / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Občanské právo


Občanské právo je patrně nejrozsáhlejším odvětvím právního řádu České republiky. Obecně vychází ze zásad "Co není zákonem výslovně zakázáno je dovoleno." a zásady smluvní svobody. Tj. svoboda rozhodnutí jestli učinit či neučinit právní krok, svoboda výběru adresáta právního úkonu, svoboda volby obsahu právního úkonu a svoboda volby formy právního úkonu.

Nedílnou součástí je občanské právo procesní, které závazně upravuje postup soudů při řešení sporů, včetně práv a povinností zúčastněných stran. Znalost těchto procesních úkonů a zejména právních důsledků,které z nich plynou, je výborným předpokladem pro úspěch v takovémto řízení.

Proto Vám nabízíme veškeré právní služby spojené s tímto právním odvětvím a následující výčet není zcela jistě taxativním, neboť oblast působení občanského práva je velmi široká.

Zejména by se mohlo jednat o:

 • Občanskoprávní vztahy
 • Spotřebitelské smlouvy
 • Vlastnická práva
 • Zástavní práva
 • Odpovědnost za škodu
 • Závazková práva
 • Kupní smlouvy
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o půjčce
 • Dedické právo - viz. samostatná stránka
 • Nájemní smlouvy
 • Smlouvy o přepravě a jiné.
 


Máte-li zájem využít tuto službu, prosím KONTAKTUJTE nás!

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)